Prosinec 2018 - Vánoční posezení v Chaberském dvoře

15.12.2018 17:00

Krása zralého věku

Vánoční posezení v Chaberském dvoře

Prosincové posezení se neslo v ležérním taktu kavárenské atmosféry 30 a 40tých let. Vlastně šlo o úplně poslední kulturní ochutnávku roku 2018. Program zaštítila starostka obce Praha-Dolní Chabry, která společně se svými kolegy (radními) popřála všem přítomným seniorům a hostům hodně zdraví a pohodu v roce 2019. Loňské vánoční posezení bylo o to slavnostnější a emocionálnější, protože program v rámci pořadu Krása zralého věku se uskutečnil po delší časové odmlce. Jsem velmi ráda, že nás všichni sponzoři, především vedení ÚMČ Dolní Chabry finančně, materiálně i organizačně podpořili. Veliké díky. 


Program byl, jako ostatně vždycky, malým dárkem a poděkováním našim maminkám, babičkám a dědům (seniorům) za jejich celoživotní práci, péči o nás a lásku. Bez nich bychom neměli možnost navázat na hodnoty a základy, které nám připravili, zachovali a předali. V hledišti i na jevišti vládla úžasná atmosféra, která se po skončení programu přenesla i do prostor knihovny a kulturního centra, kde na diváky čekalo malé občerstvení. 

Hudební notu držel profesionální muzikant Václav Tobrman. Herečka Miriam Kantorková, i ve svém věku stále nespoutaný živel, zavzpomínala na dobu, kdy ani ona neměla odvahu přiznat, že cituje básně kdysi komunisty zakázaného básníka Václava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Svým výkonem dokázala, že stále patří mezi první dámy české poezie. Její kolegyně, ochotnická herečka, režisérka a spoluzakladatelka chaberského divadelního souboru DIVOCH Věra Malinová skvěle navodila atmosféru 30 a 40tých let a k básni „Prosinec“, také od J. Seiferta, přidala i nádherný kuplet „Kdeže ty časy jsou“ za hudebního doprovodu Václava Tobrmana. Zpěvák Karel Bláha, kdysi přední sólista divadla Karlín a operetní hvězda 70 až 90tých let potěšil dříve narozené věčně zelenými evergreeny. Mistr zvuku i osvětlovač Bohdan Jelen dbal na kvalitu slova i hudby. Ani vloni nechyběly oblíbené a fyzičku povzbuzující rehabilitační cviky na židlích, které jsme absolvovali pod odborným dohledem profesionální fyzioterapeutky Mgr. Eriky Havlasové, stálice pořadu Krása zralého věku. Odměnou byla hostům bohatá tombola.

O diváky i hosty programu se vzorně postaraly členky sociální komise. Organizačně pomohli Tomáš, David, Kuba a Petr, šikovní deváťáci naší ZŠ ve spolupráci se všemi pracovníky úřadu.

Z ohlasů už víme, že se těšíte na další pořady v letošním roce, což mě i mé kolegy a kolegyně ze sociální komise ÚMČ, které se staly součástí stávajícího týmu, velmi těší a je pro nás závazkem.

Další program plánujeme na začátek dubna, a to konkrétně na Zelený čtvrtek dne 18. 4. v čase od 14.30 hod.

Těšit se opět můžeme na zajímavé hosty, mezi kterými budou herci Libuše Švormová, Jan Hrušínský, Sandra Pogodová nebo zpěváci Hanka Křížková a Michaela Dolinová. Opět nebude chybět tombola a malé občerstvení. Sledujte náš web.

                                           Hana Marie Kunešová, autorka pořadu
                                 Jana Klasová, editor a web master

____________________________________________________________________________________________________________________________

Poděkování patří všem sponzorům: Rada MČ a pracovníci ÚMČ Praha-Dolní Chzabry, Martin Möglich, vedoucí obchodu BILLA, Šárka Rytinová, vedoucí studia Apriori, Dr. Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky, manželé Marie a Jiří Zdeňkovi, Iveta a Josef Kalendovi, Chabrybárna.

 

Zpět