O nás

Hudebně komponovaný večer KRÁSA ZRALÉHO VĚKU


Naše společenské večery jsou o síle a energii, kráse a kázni, půvabu a vybroušenosti, eleganci a jednoduchosti. Věk totiž není rozhodující pro naše přání, stanoviska a rozhodnutí. Krásní jsme v každém věku, pokud dovedeme prožívat každý den při zachování zdravého sebevědomí. Důležité je dospět k závěru, že pravá krása vychází vždy zevnitř nás, čili z duše. Důležité je také vědět, že ve zralém věku se setkávají duch, kouzlo, zdvořilost a vytříbenost. A pak už je zcela pomíjející, že podíváme-li se do zrcadla, máme dojem, že k nám kdosi přišel na návštěvu…

A o vnitřní kráse, noblese, radosti a úsměvu jsou naše pravidelné hudební a interaktivní večery, které jsem co do obsahu již počtvrté v řadě věnovala právě kategorii seniorů. Tito s námi zpívají, tančí, hrají a vyprávějí. Výjimkou nejsou ani senioři, které zasáhla těžká nemoc, díky které jsou upoutáni na kolečkové křeslo či se neobejdou bez chodítka. Bez našich babiček a dědů si mnohá rodina neumí představit existenci. A tak to má být.

Původně byl pořad komponovaný jako spojení tří značek – nového vína, noblesního místa a kvalitního obsahu. Jednou jsme obdarovali děti z Jedličkova ústavu v Praze, dárkami potěšili děti z dětského domova u Benešova, poděkovali stavařům a architektům za jejich nezištnou pomoc při ničivých povodních v roce 2002 a sklonili se před několikamilionovou sbírkou na záchranu gotické skříně varhan (z 18. století) v kostele Břevnovského kláštera v Praze 6. Před čtyřmi lety jsme v úctě stanuli před všemi, kteří svůj profesní život spojili s péči o zestárlé, těžce nemocné a nemohoucí seniory.

Obsahu a náplni pořadu věnovanému seniorům jsem zůstala od té doby věrna. Možná z pocitu vlastní nedůslednosti v péči o svou dnes již 82 letou matku, které se s rodinou snažíme co možná nejvíce věnovat. Možná z důvodu, že sama do kategorie seniorů mířím mílovými kroky. Možná také proto, že sama jsem byla nucena mnohé své aktivity přehodnotit a otevřeně si přiznat své možnosti. Ale díky všem těmto skutečnostem jsem dospěla k názoru, že vnitřní síla, hluboké vědomí a uvědomění si, co zvládnu a co už ne, jsou pro všechny hnacím motorem správným směrem.

S příbývajícím věkem si uvědomuji, že člověk vlastně nic neztrácí. Právě naopak. O tom se spolu s námi může přesvědčit každý z vás, komu fyzické síly dovolí a přijde se pobavit a zapojit do zábavného programu, který se koná každoročně v listopadu v Praze v noblesních prostorách. Letos jsme mezi sebou přivítali a do síně slávy uvedli paní Irenku Krškovou, emeritní ředitelku ZUŠ z Potštátu, a to za její dlouholetou plodnou činnost v oblasti hudby. Ale také i za výchovu celé řady dnes uznávaných hudebníků, a to nejen ve hře na zoubcovou flétnu. Tuto v šedesátých letech minulého století doslova vydupala ze země v drsném kraji severní Moravy. Sama nám u elekronických varhan předvedla, jak i člověk nabitý vnitřní silou, úžasnou aktivitou a radostí ze života, ve věku 77 let, dokáže zpěvem a elánem doslova rozpumpovat celý sál.Právě u ní bez nadsázky platí: smíříme-li se s tím, že fyzické síly ubývají a svůj život postavíme na faktu, že zvládneme vše, co můžeme, máme vyhráno.

Letošní večer plný hudby, tance, zpěvu, jídla i pití a krásných dívek na módním molu včetně mladých servírek a číšníků z hotelové školy na Praze 8 v Bohnicích ukázal, že každá krása má svůj čas. Že zralý věk je noblesa duše i životní moudrost pokojného stáří.

Příští již 8. ročník v jedenáctileté historii našich pravidelných setkávání při sklence dobrého vínka přesuneme poprvé na krásnou Moravu, a to do arcibiskupského zámku s tisíciletou tradicí v nádherném městě Kroměříži. Zváni jsou všichni senioři z Domovů pro seniorů. 

Máte-li zájem, chuť a víte-li o seniorovi, který by si zasloužil uvést do seniorské síně slávy v rámci pořadu Krása zralého věku, pište na: mailto: info@krasazralehoveku.cz , na agentura.kukr@seznam.cz nebo jana.klasova@ustav-skolstvi.cz

AVE JUBILEJNÍMU 5. ROČNÍKU KRÁSY ZRALÉHO VĚKU V  ROCE 2010!! i v letech následujících.