Partneři akcí

- Rada MČ a pracovníci ÚMČ Praha-Dolní Chabry, 
- Martin Möglich, vedoucí obchodu BILLA,
- Šárka Rytinová, vedoucí studia Apriori, 
- Dr. Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky,
- manželé Marie a Jiří Zdeňkovi,
- Iveta a Josef Kalendovi, Chabrybárna.

Děkujeme všem partnerům za podporu akce Krása zralého věku.